Sklep łowiecko – wędkarski

Polityka prywatności Hunting Face

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o procesie pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz pozostałe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności o ustawę z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1781). Niniejsza Polityka ma za zadanie zrealizować wobec Ciebie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

Kto jest administratorem ?

Chortycia – Ihor Sydor

ul. Plac na Bramie 8, 37-700 Przemyśl

NIP: 7952355145,

Regon: 367659565 .

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochrone danych :

Maria Sydor e-mail: info@huntingface.com

adres: ul. Plac na Bramie 8, 37-700 Przemyśl

Jakie dane przetwarzamy?

Przechowujemy i przetwarzamy następujące dane:

  1. imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu, adres mailowy i telefon, adres zamieszkania

  2. dane firmy zamawiającej dokonującej zakupu, w tym adres siedziby firmy, numer NIP, adresy e-mail oraz telefony.

     

    Do czego wykorzystujemy dane?

    Www.huntingface.pl przetwarza dane użytkowników, przestrzegając przy tym wszystkich mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony danych prawa ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Cele przetwarzania danych to przede wszystkim realizacja zakupów oraz udostępnianie, personalizacja, rozwój i bezpieczeństwo naszych usług.Informacje dotyczące fanpage’y w serwisach społecznościowych

Www.huntingface.pl posiada profil w serwisach społecznościowych Facebook (nazywany „fanpage’am”). Na fanpage’u publikujemy i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje produktów. Administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują zachowania użytkowników za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook. Administratorzy fanpage’a mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających fanpage’e. W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.

Newsletter

W naszych newsletterach użytkownicy znajdą inspirujące treści, na przykład aktualności na temat marek, trendów, ofert, sprzedaży czy kategorii oraz ankiety, których celem będzie na przykład ocena zadowolenia z zakupionych produktów. Po zapisaniu się na newsletter użytkownik będzie otrzymywał newsletter.

Jak www.huntingface.pl wykorzystuje dane w celach reklamowych?

Dane użytkowników są wykorzystywane przez nas w zakresie reklamy w celu tworzenia spersonalizowanej reklamy, która jest prezentowana w usługach. Dzięki temu możemy oferować zindywidualizowaną reklamę, aby w miarę możliwości prezentować użytkownikom tylko takie reklamy i oferty, które są dla niego rzeczywiście interesujące. Umożliwia nam to lepsze dostosowanie się do potrzeb naszych użytkowników na podstawie personalizacji i wyboru nowych produktów oraz wywołanie trwałego zainteresowania użytkowników naszymi usługami dzięki bardziej indywidualnemu procesowi zakupów.

Komu są przekazywane moje dane?

Huntingface.pl przekazuje dane użytkownika jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone według prawa. Dane przekazujmey przedsiębiorstwom logistycznymi (np. firmy kurierskie jak DPD). Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać dane użytkowników na nasze zlecenie wyłącznie na określonych warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi.

Jakie prawa w zakresie ochrony danych przysługują dokonującym zakupu?

W ramach określonych wymogów ustawowych użytkownikowi przysługują następujące ustawowe prawa ochrony danych: prawo do informacji (artykuł 15 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do usunięcia (artykuł 17 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do korekty (artykuł 16 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) oraz prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). W przypadku chęci dochodzenia swoich praw do ochrony danych można w każdej chwili skontaktować się z naszym zespołem ds. ochrony danych pod adresem info@huntingface.com.

Kiedy dane użytkownikó zostaną usunięte?

Dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Możemy też przechowywać dane osobowe użytkowników do innych celów, np. dopóki ustawa pozwala nam na dalsze ich przechowywanie do określonych celów, łącznie z obroną roszczeń prawnych.

Jak chronimy dane użytkowników?

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Ponadto nasza strona internetowa jest zabezpieczana poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

Osoby kontaktowe

Pod adresem info@huntingface.com można w każdej chwili skontaktować się z naszym zespołem ds. ochrony danych, aby uzyskać odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące ochrony danych i egzekwowania Państwa praw.

W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy RODO oraz polskie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące ochrony danych osobowych.
Polityka obowiązuje od dnia 1.10.2021r.